نویسنده = علی عزیزی
تعداد مقالات: 4
2. پیامدهای فیزیولوژیکی کاربرد برگی کلات روی در کشت توت‌فرنگی تحت شرایط تنش شوری

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 59-68

سارا رضی؛ منصور غلامی؛ علی عزیزی


4. تأثیر مرحله برداشت میوه بر مقدار و ترکیب اصلی در اسانس رازیانه (Foeniculum vulgare) بومی همدان

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-9

رضا شاه¬حسینی؛ محمّد دولتی؛ فاطمه سفیدکُن؛ علی عزیزی