نویسنده = ������������ ������
تعداد مقالات: 4
4. تأثیر مرحله برداشت میوه بر مقدار و ترکیب اصلی در اسانس رازیانه (Foeniculum vulgare) بومی همدان

دوره 4، شماره 2، آذر 1391، صفحه 1-9

رضا شاه¬حسینی؛ محمّد دولتی؛ فاطمه سفیدکُن؛ علی عزیزی