نویسنده = ���������� ���������� ������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی کالوس¬زایی و جنین¬زایی رویشی توت¬فرنگی

دوره 1، شماره 1، خرداد 1388، صفحه 55-68

سید جواد موسوی زاده؛ کامبیز مشایخی؛ محمود اثنی عشری