نویسنده = محمود اثنی عشری
تعداد مقالات: 7
2. اثر بُر روی کنترل پوسیدگی خاکستری و کیفیت پس از برداشت میوه توت‌فرنگی رقم سلوا

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 149-157

محمود اثنی عشری؛ اعظم رحیمیان؛ حسن ساریخانی؛ دوستمراد ظفری


3. اثر تیمار پس از برداشت آب گرم بر القاء مقاومت به سرمازدگی در میوه خرمالو (Diospyros kaki Thunb.) رقم کرج

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-14

محمود اثنی عشری؛ مریم باقری؛ احمد ارشادی


4. اثر تنش خشکی روی برخی از خصوصیات فیزیولوژیکی شش رقم انار (Punica granatum L.) تجاری ایرانی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-11

اسفندیار حسنی مقدم؛ محمود اثنی عشری؛ عبدالحسین رضائی نژاد


5. پاسخ های فیزیولوژیکی پنج گونه بادام به تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلایکول

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 73-88

محمدرضا زکائی خسروشاهی؛ محمود اثنی عشری؛ احمد ارشادی؛ علی ایمانی


6. تولید و انتشار آلکالوئیدهای تروپان از گیاه شاهبیزک (Atropa belladonna L.) در شرایط هیدروپونیک

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 25-32

سید شریف سادات؛ خسرو پیری؛ محمود اثنی عشری؛ منصور غلامی؛ پیمان صالحی


7. بررسی کالوس¬زایی و جنین¬زایی رویشی توت¬فرنگی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 55-68

سید جواد موسوی زاده؛ کامبیز مشایخی؛ محمود اثنی عشری