نویسنده = امیرحسین بیگی
تعداد مقالات: 1
1. تولید پینه و باززایی گیاه کامل در سه توده بومی زیره سبز ایرانی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 11-19

محمد رضا معفوی فرد؛ جعفر احمدی؛ امیرحسین بیگی