نویسنده = ���������� ����������
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر منابع و سطوح مختلف سلنیوم بر برخی ویژگی‌های رشدی و فیزیولوژیکی پیاز (Allium cepa L.)

دوره 6، شماره 2، آذر 1393، صفحه 163-179

معصومه عامریان؛ فرشاد دشتی؛ مجتبی دلشاد


2. تولید پیازچه گیاه موسیر (Allium hirtifolium) در شرایط درون شیشه¬ای

دوره 1، شماره 2، آذر 1388، صفحه 65-73

حجت قهرمانی مجد؛ فرشاد دشتی؛ خسرو پیری؛ محمد باقر یاری