نویسنده = �������������� ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. اثر مواد جاذب رطوبت روی برخی صفات زراعی و پروتئین دانه گندم در شرایط تنش کمبود آب

دوره 9، شماره 2، آذر 1396، صفحه 27-37

10.22084/ppt.2017.2231

محمد فرمهینی فراهانی؛ محمد میرزاخانی؛ نورعلی ساجدی