نویسنده = �������������� �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر تنش رطوبتی بر رشد و عملکرد گلرنگ بهاره

دوره 6، شماره 2، آذر 1393، صفحه 101-117

پروانه یاری؛ امیر حسین کشتکار؛ علی سپهری