نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. محیط‌کشت بهینه برای رشد درون شیشه‌ای گل‌آذین انگور

دوره 7، شماره 2، آذر 1394، صفحه 203-219

اعظم صدیقی؛ منصور غلامی؛ حسن ساری خانی؛ عبدالکریم چهرگانی راد