نویسنده = صدیقه مردانلو
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر سطوح مختلف پتاسیم در محلول غذایی بر کیفیت میوه فلفل دلمهای

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 25-37

محمدکاظم سوری؛ صدیقه مردانلو