نویسنده = نادعلی باقری
تعداد مقالات: 2
1. بررسی ترکیب‌پذیری لاین‌های نرعقیم سیتوپلاسمی (CMS) برنج جهت تولید بذر هیبرید

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 53-65

امید محمدی؛ غفار کیانی؛ نادعلی باقری


2. ارزیابی فاصله ژنتیکی لاین‌های ایزوسیتوپلاسمی نرعقیم برنج

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 59-68

عمار افخمی قادی؛ نادعلی بابائیان جلودار؛ نادعلی باقری