نویسنده = ������������������ ���������� ������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی روابط دانه گرده- مادگی در تلاقی دو زیر گونه از سیب¬زمینی زراعی با گونه¬های وحشی آلو تتراپلویید

دوره 1، شماره 2، آذر 1388، صفحه 55-63

جابر پناهنده؛ مصطفی ولی زاده؛ محمود خسروشاهلی؛ فرخ رحیم¬زاده خوئی