نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. اثر اسید آسکوربیک روی برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه ریحان تحت سمیت آرسنیک

دوره 8، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 207-217

10.22084/ppt.2016.1775

پرویز یداللهی؛ محمدرضا اصغری پور؛ اکبر باقری؛ نورالله خیری؛ ایوب امیری