کلیدواژه‌ها = رویشگاه طبیعی
ارزیابی تنوع شیمیایی اسانس جمعیت‌های طبیعی گیاه مورتلخ در ایران

دوره 9، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 1-16

10.22084/ppt.2017.2199

عبدالرضا نعمت الهی؛ محمد حسین میرجلیلی؛ جواد هادیان؛ مرتضی یوسف زادی


بررسی تنوع مورفولوژیکی و تحلیل ضرایب مسیر بازده اسانس در جمعیت‏ های آویشن دنایی (Thymus daenensis Celak)

دوره 8، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 41-56

10.22084/ppt.2016.1754

جواد هادیان؛ احسان کریمی؛ مرضیه شوریابی؛ فرزاد نجفی؛ محمد رضا کنعانی