کلیدواژه‌ها = مواد جامد محلول
تعداد مقالات: 5
2. بررسی اثر نوع بسته‌بندی و شرایط انبار بر کیفیت میوه خرما (.Phoenix dactylifera L)، رقم برحی

دوره 10، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 125-136

10.22084/ppt.2018.5070.1315

سیدمحمدحسن مرتضوی؛ احمد مستعان؛ عبدالامیر راهنما؛ سلاله نجفی؛ فاطمه عزیزالهی


3. تأثیر پوشش خوراکی کیتوزان روی برخی ویژگی‌های کیفی و عمر انباری انبه

دوره 9، شماره 2، آذر 1396، صفحه 143-154

10.22084/ppt.2017.2241

سید مرتضی زاهدی؛ سکینه احتشامی؛ محمدعلی اعظمی


5. بررسی اثرات تنک شیمیایی روی برخی صفات کمی و کیفی دو رقم تجارتی هلو

دوره 8، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 179-191

10.22084/ppt.2016.1773

حسین فتحی؛ عادل پیرایش؛ یوسف جهانی جلودار؛ جلیل دژم پور