کلیدواژه‌ها = مواد جامد محلول
تعداد مقالات: 5
2. بررسی اثر نوع بسته‌بندی و شرایط انبار بر کیفیت میوه خرما (.Phoenix dactylifera L)، رقم برحی

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 125-136

سیدمحمدحسن مرتضوی؛ احمد مستعان؛ عبدالامیر راهنما؛ سلاله نجفی؛ فاطمه عزیزالهی


3. تأثیر پوشش خوراکی کیتوزان روی برخی ویژگی‌های کیفی و عمر انباری انبه

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 143-154

سید مرتضی زاهدی؛ سکینه احتشامی؛ محمدعلی اعظمی


5. بررسی اثرات تنک شیمیایی روی برخی صفات کمی و کیفی دو رقم تجارتی هلو

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 179-191

حسین فتحی؛ عادل پیرایش؛ یوسف جهانی جلودار؛ جلیل دژم پور