کلیدواژه‌ها = رقم
اثر اسید سالیسیلیک بر رشد و گل‌دهی گیاه همیشه‌بهار (Calendula officinalis) تحت تنش دمای بالا

دوره 11، شماره 2، آذر 1398، صفحه 1-13

10.22084/ppt.2019.13069.1714

طیبه نازدار؛ علی تهرانی فر؛ سیدحسین نعمتی؛ احمد نظامی؛ لیلا سمیعی


مطالعه اثر پایه بر میزان هسپریدین و نارینجین میوه پنج رقم تجاری نارنگی

دوره 6، شماره 2، آذر 1393، صفحه 119-126

سیده معصومه آقاجانپور؛ عظیم قاسم نژاد؛ مازیار فقی نصیری؛ مینو رستگار