کلیدواژه‌ها = نشاسته
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر کودهای سبز و نیتروژن روی برخی خصوصیات کمی و کیفی سیب‌زمینی

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 191-206

علی رستمی؛ ویگو آرامویچ داوتین؛ گودرز احمدوند


2. تأثیر کم‌آبیاری بر عملکرد، خصوصیات بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی هیبریدهای ذرت (.Zea mays L)

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 49-64

هومن همایونی؛ ویکتوریا خازاریان؛ محسن سعیدی