کلیدواژه‌ها = سوپرفسفات
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر سطوح و روش‌های مختلف کاربرد کود فسفره بر رشد و نمو دو رقم گل شب‌بو (.Mattiola incana L)

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-13

طاهره قمری؛ محمدکاظم سوری؛ مصطفی عرب؛ بهزاد آزادگان