کلیدواژه‌ها = پروتئین دانه
تعداد مقالات: 2
1. اثر تنش کم آبیاری بر عملکرد و ویژگی‌های فیزیولوژیکی ارقام لوبیا

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 83-95

سیده حکیمه داودی؛ علی راحمی‌کاریزکی؛ علی نخزری مقدم؛ ابراهیم غلامعلیپور علمداری


2. پاسخ عملکرد و اجزای عملکرد سه توده‌ی محلی کنجد (.Sesamum indicum L) به تراکم بوته در منطقه رستم، استان فارس

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 91-103

ساناز حیدری؛ محسن موحدی دهنوی؛ علیرضا یدوی