کلیدواژه‌ها = وزن هزاردانه
تعداد مقالات: 2
1. بررسی صفات فنولوژیکی و فیزیولوژیکی مرتبط با عملکرد دانه 4 رقم کلزا

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 161-172

سعید صفیخانی؛ عباس بیابانی؛ ابوالفضل فرجی؛ علی راحمی کاریزکی؛ عبدالطیف قلی زاده


2. پاسخ عملکرد و اجزای عملکرد سه توده‌ی محلی کنجد (.Sesamum indicum L) به تراکم بوته در منطقه رستم، استان فارس

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 91-103

ساناز حیدری؛ محسن موحدی دهنوی؛ علیرضا یدوی