کلیدواژه‌ها = کاتالاز
اثر تنش خشکی بر فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان در دو رقم حساس و متحمل کلزا (Brassica napus) در کشت سوسپانسیون سلولی

دوره 9، شماره 2، آذر 1396، صفحه 181-191

10.22084/ppt.2017.2244

فاطمه سادات سید ابراهیمی؛ حسن حسنی کومله؛ علی اعلمی؛ محمد حسین رضادوست