کلیدواژه‌ها = دور آبیاری
تعداد مقالات: 1
1. واکنش ژنوتیپ‌های برتر زیتون بومی استان کرمانشاه به تنش خشکی در شرایط مزرعه

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 97-106

رحمت اله غلامی؛ محمد گردکانه؛ حجت اله غلامی؛ ابوالمحسن حاجی امیری