کلیدواژه‌ها = مولیبدن
تعداد مقالات: 1
1. اثر ترکیبات کودی آغازگر بر رشد گیاهچه و برخی صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی دو رقم لوبیا قرمز

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 157-167

فاطمه جعفرآبادی؛ شهاب مداح حسینی؛ اصغر رحیمی؛ احمد تاج آبادی پور