کلیدواژه‌ها = محتوای فیتوشیمیایی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی محتوای ترکیبات فنلی، آلکالوئید و پروآنتوسیانیدین کل و فعالیت آنتی‌اکسیدانی در سه گونه عسلک (تیره گاوزبان) از ایران

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 17-29

رویا کرمیان؛ فاطمه آراوند؛ حسین جهانیان نجف آبادی؛ رامتین پاکزاد