کلیدواژه‌ها = گل ماده
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ترکیب‌پذیری عمومی و خصوصی و هتروزیس تعدادی از لاین‌های خیار تیپ تازه‌خوری به روش تجزیه دی‌آلل ناقص

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 107-120

فاطمه مرادی پور؛ جمالعلی الفتی؛ یوسف حمید اغلی؛ بهمن زاهدی؛ عاطفه صبوری