کلیدواژه‌ها = پایه نر
تعداد مقالات: 1
1. آنالیز عنصری اسپیر گونه‌های مارچوبه بومی ایران و ارتباط آن‌ها با عوامل محیطی با استفاده از همبستگی کانونیک

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 107-120

سیدجواد موسوی زاده؛ محمدرضا حسندخت؛ عبدالکریم کاشی