کلیدواژه‌ها = آنالیز مسیر
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل رگرسیون و آنالیز مسیر روابط بین عملکرد دانه و مهم‌ترین اجزاء عملکرد کنجد

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 145-156

محمدجواد مصطفوی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ علیرضا کوچکی