کلیدواژه‌ها = فعالیت آنتی‌اکسیدانی
تعداد مقالات: 4
2. تأثیر کاربرد پس از برداشت محلول‌های مختلف کلسیم بر کیفیت میوه سیب فوجی طی انبارمانی

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 65-77

انسیه قربانی؛ داود بخشی؛ اسماعیل فلاحی؛ بابک ربیعی


4. بررسی فعالیت آنزیم پراکسیداز در برخی میوه¬ها با کاربرد اسانس¬های گیاهی آویشن باغی، مورد و مرزه خوزستانی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 33-42

عبـداله احتشـــام¬نیا؛ عبدالحسین رضایی¬نژاد؛ سیدجواد موسوی¬زاده؛ مجید علیخانی کوپایی