کلیدواژه‌ها = کود دامی
تعداد مقالات: 6
3. اثر مواد جاذب رطوبت روی برخی صفات زراعی و پروتئین دانه گندم در شرایط تنش کمبود آب

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 27-37

محمد فرمهینی فراهانی؛ محمد میرزاخانی؛ نورعلی ساجدی


4. تاثیر کاربرد تلفیقی منابع مختلف نیتروژن بر عملکرد و جذب نیتروژن توسط ذرت علوفه ای(Zea mays) در منطقه رشت

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 95-107

زکیه ابراهیم قوچی؛ غلامرضا محسن آبادی؛ سید محمدرضا احتشامی؛ اکبر فرقانی


5. اثر کاربرد جداگانه و تلفیقی کود اوره، گاوی و مرغی بر رشد و عملکرد سورگوم علوفه ای

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 45-54

شهلا لجم اورک؛ سیف الله فلاح؛ شجاع قریان دشتکی