کلیدواژه‌ها = فنل کل
تعداد مقالات: 7
2. تغییر خواص کیفی میوه‌ی سیب رقم رد دلیشیز در پاسخ به کاربرد پس از برداشت اسید سالیسیلیک و اکسید نیتریک

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 107-124

10.22084/ppt.2018.7119.1417

محمدرضا اصغری؛ هاجر غفاری بکتاش؛ علیرضا فرخزاد


4. تأثیر کاربرد پس از برداشت محلول‌های مختلف کلسیم بر کیفیت میوه سیب فوجی طی انبارمانی

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 65-77

10.22084/ppt.2017.2204

انسیه قربانی؛ داود بخشی؛ اسماعیل فلاحی؛ بابک ربیعی