کلیدواژه‌ها = شرایط دیم
تعداد مقالات: 2
2. عکس¬العمل عملکرد آفتابگردان (Helianthus annuus L.) رقم آرماویرسکی به تاریخ و تراکم کاشت در شرایط دیم قروه کردستان

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 63-74

حجت¬الله مظاهری¬لقب؛ سعیده صلواتی؛ راحله محمودی