کلیدواژه‌ها = صفات رشد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر محلول‌پاشی عصاره ورمی‌کمپوست بر شاخص‌های رشد قارچ دکمه‌ای (Agaricus bisporus)

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 29-36

بابک ولی زاده کاجی؛ احمدرضا عباسی فر؛ مریم احسنی ایروانی؛ محمد حسین آباد