کلیدواژه‌ها = پایه‌های رویشی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی خصوصیات مورفولوژیکی، پومولوژیکی و غلظت برخی عناصر غذایی شش پایه از درختان میوه هسته‌دار

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 79-88

هومن شریفی؛ ناصر بوذری؛ میترا میرعبدالباقی