کلیدواژه‌ها = همبستگی
تعداد مقالات: 10
1. تحلیل رگرسیون و آنالیز مسیر روابط بین عملکرد دانه و مهم‌ترین اجزاء عملکرد کنجد

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 145-156

محمدجواد مصطفوی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ علیرضا کوچکی


2. بررسی عملکرد ریشه، اندام هوایی و اسید کلروژنیک گیاه داروئی سرخارگل (Echinacea purpurea L.) تحت مقادیر مختلف کود نیتروژن و تراکم کاشت

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 135-143

حسین زینلی؛ لیلی صفایی؛ پریناز منافی؛ سعید دوازده امامی


5. مطالعه صفات کمی و کیفی پنج رقم گلابی (Pyrus communis) بومی و خارجی در استان خراسان رضوی

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 53-67

شادی عطار؛ غلامحسین داوری نژاد؛ سید حسین نعمتی


6. تنوع مقاومت نسبت به حمله سرخرطومی برگ یونجه در ژنوتیپ‌های مختلف یونجه (Hypera postica Gyll.) در شرایط همدان

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 57-67

مهدی کاکایی؛ حجت اله مظاهری لقب؛ محمد خانجانی


7. تنوع و روابط بین صفات رویشی در دانهال‌های حاصل از هیبرید طبیعی بنه‌باغی به‌عنوان یک پایه در پسته

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 127-140

الهام صادقی سرشت؛ حمید رضا کریمی؛ علی اکبر محمدی میرک؛ مجید اسماعیلی زاده


9. تأثیر خصوصیات رشدی علف های هرز چاودار (Secale cereale) و خردل وحشی (Sinapis arvensis) بر افت عملکرد گندم (Triticum aestivm L.)

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-17

بیژن سعادتیان؛ گودرز احمدوند؛ فاطمه سلیمانی


10. ارزیابی برخی جمعیت¬های گیاه گل راعی (Hypericum perforatum L.) با استفاده از خصوصیات آگرومورفولوژیکی و ترکیبات غالب اسانس

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 1-14

علی عبادی؛ محمدرضا مرشدلو؛ محمدرضا فتاحی مقدم؛ داراب یزدانی