کلیدواژه‌ها = تنش شوری
تعداد مقالات: 3
1. اثر شوری بر فیزیولوژی رشد رویشی، اجزاء عملکرد و خصوصیات کیفی میوه توت‌فرنگی رقم کاماروزا

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 147-161

سیدمحمدحسن مرتضوی؛ سلاله نجفی؛ نوراله معلمی


2. تأثیر شوری و دما بر جوانه‌زنی بذر گیاه وسمه (Indigofera tinctoria)

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 89-98

علی انصوری؛ حسن شهقلی؛ منوچهر قلی پور؛ حسن مکاریان