کلیدواژه‌ها = سویا
تعداد مقالات: 5
1. اثرات سطوح مختلف گوگرد و شوری آب آبیاری بر عملکرد و برخی خصوصیات رشدی سویا در شرایط گلخانه‌ای

دوره 13، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 35-46

10.22084/ppt.2021.17218.1870

زهرا عابدی؛ حمید نجفی زرینی؛ سیدمصطفی عمادی؛ نادعلی باقری


2. ارزیابی تغییرات سیستم دفاعی آنزیمی و غیرآنزیمی ارقام سویا در واکنش به تنش خشکی طی مراحل رشد زایشی

دوره 7، شماره 2، آذر 1394، صفحه 39-54

سعید نواب پور؛ ساناز رمضانپور؛ ابوالفضل مازندرانی


3. اثرات پرایمینگ بذر در مزرعه و تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم سویا (.Glycine max L) در همدان

دوره 2، شماره 2، آذر 1389، صفحه 17-28

حسن راه چمندی؛ محمدعلی ابوطالبیان؛ گودرز احمدوند؛ آژنگ جاهدی


4. تاثیر زمان تلقیح بر روی اجزاء عملکردی گیاه سویا در برخی از خاک¬های آهکی خوزستان

دوره 1، شماره 1، خرداد 1388، صفحه 11-20

عطااله خادم¬الرسول؛ هادی عامری¬خواه؛ عبدالامیر معزی؛ علی کرایی