کلیدواژه‌ها = کشاورزی پایدار
تعداد مقالات: 6
3. بررسی عملکرد و شاخص‌های سودمندی در الگوهای مختلف کشت مخلوط شوید (Anethun graveolens L.) و شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.)

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 15-27

اسماعیل رضائی چیانه؛ مهدی تاج بخش؛ موسی جمالی؛ مهدی قیاسی


5. اثر برهمکنش میکروارگانیسم های ریزوسفری، برجذب عناصر روی، منگنز، منیزیم و عملکرد اسانس در آویشن دنایی (Thymus daenensis)

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 23-34

فرزانه بهادری؛ ابراهیم شریفی عاشورآبادی؛ مهدی میرزا؛ محمد متینی زاده؛ وحید عبدوسی


6. تاثیر زمان تلقیح بر روی اجزاء عملکردی گیاه سویا در برخی از خاک¬های آهکی خوزستان

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 11-20

عطااله خادم¬الرسول؛ هادی عامری¬خواه؛ عبدالامیر معزی؛ علی کرایی