کلیدواژه‌ها = دیم
تعداد مقالات: 2
1. خصوصیات جوانه‌زنی بذور حاصل از چهار رقم نخود (Cicer arietinum L.) تحت سطوح مختلف آبیاری

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 87-98

خبات ورمزیاریان؛ یوسف سهرابی؛ وریا ویسانی


2. عکس‌العمل کلزا به مقادیر مختلف بذر در واحد سطح در شرایط دیم استان کرمانشاه

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 45-53

علیرضا زبرجدی؛ مختار قبادی