کلیدواژه‌ها = پروتئین
تعداد مقالات: 3
1. تأثیر کودهای سبز و نیتروژن روی برخی خصوصیات کمی و کیفی سیب‌زمینی

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 191-206

علی رستمی؛ ویگو آرامویچ داوتین؛ گودرز احمدوند


2. تأثیر کاربرد بقایای گندم (.Triticum aestivum L) و لوبیا (.Phaseolus vulgaris L) و سولفات روی بر عملکرد و برخی ویژگی‌های شیمیایی دانه گندم

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 67-78

ابوالفضل باغبانی آرانی؛ سید علی محمد مدرس ثانوی؛ امیر کدخدایی؛ محمود محمدی


3. پاسخ خصوصیات فیزیولوژیکی اکوتیپ‌های گندم سرداری به محلول‌پاشی آهن و اسید هیومیک قبل و بعد از گل‌دهی در شرایط دیم

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 173-190

نسرین تیموری؛ غلامرضا حیدری؛ فرزاد حسین پناهی؛ عادل سی وسه مرده؛ یوسف سهرابی