کلیدواژه‌ها = اجزای عملکرد
تعداد مقالات: 4
3. بررسی تأثیر تنش رطوبتی بر رشد و عملکرد گلرنگ بهاره

دوره 6، شماره 2، آذر 1393، صفحه 101-117

پروانه یاری؛ امیر حسین کشتکار؛ علی سپهری


4. مقایسه عملکرد، اجزا عملکرد و انتقال مجدد مواد فتوسنتزی در ژنوتیپ¬های قدیمی و جدید برنج

دوره 1، شماره 2، آذر 1388، صفحه 21-32

غلامعلی اکبری؛ رحمت اله صالحی زرخونی؛ سمانه متقی؛ امید لطفی فر؛ مجتبی یوسفی راد؛ مرتضی نصیری