کلیدواژه‌ها = آغازگر
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تنوع ژنتیکی برخی توده های گردوی ایرانی (Juglans regia) استان همدان با استفاده از نشانگرمولکولی SSR

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 43-53

روح الله کریمی؛ احمد ارشادی؛ کوروش وحدتی