کلیدواژه‌ها = محتوای آب نسبی
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر آسکوربیک‌اسید و سالیسیلیک‌اسید روی برخی از خصوصیات فیزیولوژیکی گلرنگ تحت شرایط تنش شوری

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 69-80

لیلا جعفری؛ علیرضا یدوی؛ محسن موحدی دهنوی؛ حمیدرضا بلوچی؛ عیسی مقصودی


2. پیامدهای فیزیولوژیکی کاربرد برگی کلات روی در کشت توت‌فرنگی تحت شرایط تنش شوری

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 59-68

سارا رضی؛ منصور غلامی؛ علی عزیزی