کلیدواژه‌ها = کاروتنوئید
تعداد مقالات: 5
1. واکنش اکوفیزیولوژیکی ارقام سیب‌زمینی به کود زیستی و آبیاری محدود

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 175-188

حبیب مارالیان؛ صفر نصراله زاده؛ یعقوب راعی؛ داوود حسن پناه


2. اثر تنش شوری بر خصوصیات مورفولوژیک و فیزیولوژیک در برخی از ژنوتیپ‌های انتخابی بادام پیوند شده روی پایه GF677

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 137-152

علی مومن پور؛ داود بخشی؛ علی ایمانی؛ حامد رضایی


3. بهبود کیفیت آب میوه پرتقال والنسیا با استفاده از پوتریسین و متیل جاسمونات

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 23-33

سهیلا محمدرضاخانی؛ زهرا پاک‌کیش