کلیدواژه‌ها = کاروتنوئید
واکنش اکوفیزیولوژیکی ارقام سیب‌زمینی به کود زیستی و آبیاری محدود

دوره 10، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 175-188

10.22084/ppt.2018.8122.1466

حبیب مارالیان؛ صفر نصراله زاده؛ یعقوب راعی؛ داوود حسن پناه


بهبود کیفیت آب میوه پرتقال والنسیا با استفاده از پوتریسین و متیل جاسمونات

دوره 7، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 23-33

سهیلا محمدرضاخانی؛ زهرا پاک‌کیش