کلیدواژه‌ها = شاخص رشد
تعداد مقالات: 2
1. اثر قارچ میکوریز آربوسکولار بر رشد رویشی و جذب فسفر دو پایه نارنج و راف‌لمون تحت تنش خشکی

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 105-115

10.22084/ppt.2017.2238

زهرا حیدریان پور؛ محمد حسین شمشیری؛ مجید اسماعیلی زاده


2. بررسی تأثیر تنش رطوبتی بر رشد و عملکرد گلرنگ بهاره

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 101-117

پروانه یاری؛ امیر حسین کشتکار؛ علی سپهری