کلیدواژه‌ها = فنول
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر پوشش خوراکی کیتوزان روی برخی ویژگی‌های کیفی و عمر انباری انبه

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 143-154

سید مرتضی زاهدی؛ سکینه احتشامی؛ محمدعلی اعظمی


2. شناسایی و ارزیابی ویژگی های مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی تعدادی از گونه های ولیک (Crataegus spp.) در ایران

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 13-21

علی کوه‌خیل؛ حمید حاتمی ملکی؛ ابوالفضل علیرضالو