کلیدواژه‌ها = کربوهیدرات کل
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر پرایمینگ بذر با کیتوزان بر جوانه‌زنی، روابط یونی و خصوصیات بیوشیمیایی نخود تحت تنش شوری

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 163-177

بتول مهدوی؛ حسین صفری؛ سید علی محمد مدرس ثانوی