کلیدواژه‌ها = مالون دی‌آلدئید
تعداد مقالات: 2
1. اثر تیمار پس از برداشت آب گرم بر القاء مقاومت به سرمازدگی در میوه خرمالو (Diospyros kaki Thunb.) رقم کرج

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-14

محمود اثنی عشری؛ مریم باقری؛ احمد ارشادی


2. تأثیر پرایمینگ بذر با کیتوزان بر جوانه‌زنی، روابط یونی و خصوصیات بیوشیمیایی نخود تحت تنش شوری

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 163-177

بتول مهدوی؛ حسین صفری؛ سید علی محمد مدرس ثانوی