کلیدواژه‌ها = ازتوباکتر
تعداد مقالات: 4
2. اثر نیتروژن و باکتری‌های افزاینده رشد بر عملکرد و برخی شاخص‌های رشدی آفتابگردان

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 71-85

رئوف سید شریفی؛ حمید نظرلی