کلیدواژه‌ها = همزیستی
تعداد مقالات: 1
1. اثر قارچ میکوریز آربوسکولار بر رشد رویشی و جذب فسفر دو پایه نارنج و راف‌لمون تحت تنش خشکی

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 105-115

زهرا حیدریان پور؛ محمد حسین شمشیری؛ مجید اسماعیلی زاده