کلیدواژه‌ها = نیتروژن
تعداد مقالات: 5
1. اثر ترکیبات کودی آغازگر بر رشد گیاهچه و برخی صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی دو رقم لوبیا قرمز

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 157-167

فاطمه جعفرآبادی؛ شهاب مداح حسینی؛ اصغر رحیمی؛ احمد تاج آبادی پور


4. اثرتنش کمآبی و نیتروژن بر روند پُر شدن و عملکرد دانه ذرت (Zea Mays L.)

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 33-46

روح اله سرورزاده؛ علی سپهری؛ گودرز احمدوند